اخبار

ثبت نام پزشکان درسه نوبت قابل انجام می باشد. ثبت نام اول : بهمن ماه تا اسنفد 97 ثبت نام دوم : فروردین تا اردیبهشت 98 ثبت آخر : خرداد ماه تا آخرین روز برگزاری سمینار مبلغ قابل پرداخت متعاقبا اعلام می گردد. ...

ادامه مطلب

پزشکان - اپتومتریست ها - پرستاران و شرکت های تجهیزات پزشکی (راهنمای ثبت نام در ادامه مطلب ) ...

ادامه مطلب

عنوان سمینار : تازه های جراحی رفراکتیو آدرس دبیرخانه : بیمارستان خلیلی - دفتر گروه چشم تلفکس: 36291779-071 دبیرعلمی : دکتر رامین صلوتی - دبیراجرایی : دکتر شهرام بامداد محل برگزاری : هتل شیراز آدرس سایت : Refractive.sums.ac.ir ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

آرمان و هدف اصلی مرکز همایش نگار خدمات رسانی و یاری رساندن به جامعه علمی کشور در برگزاری هر چه شایسته تر همایش ها علمی و پژوهشی می باشد . در این راستا مرکز می کوشد با گسترده کردن دامنه خدمات خود دغدغه مسئولین برگزاری را کاهش داده و سعی نماید با تسهیل امور ، انرژی و توان این عزیزان را در مواردی مفیدتر هدایت نماید . ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب