اخبار

ثبت نام پزشکان درسه نوبت قابل انجام می باشد. شماره حساب جهت واریزوجه ثبت نام 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه شهید مطهری شیراز بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد - دکترمجید فروردین شماره شبا:IR 280190000000109903763003 ...

ادامه مطلب

به اطلاع می رساندمبلغ ثبت نام شرکت کنندگان بشرح زیر می باشد پزشکان مبلغ 300هزار تومان اپتومتریست ها مبلغ 150 هزار تومان پرستاران مبلغ 75 هزارتومان ...

ادامه مطلب

عنوان سمینار : تازه های جراحی رفراکتیو آدرس دبیرخانه : بیمارستان خلیلی - دفتر گروه چشم تلفکس: 36291779-071 دبیرعلمی : دکتر رامین صلوتی - دبیراجرایی : دکتر شهرام بامداد محل برگزاری : هتل شیراز آدرس سایت : Refractive.sums.ac.ir ...

ادامه مطلب

به اطلاع شرکت های تجهیزات پزشکی می رساند. درروز سه شنبه 21/3/98 از ساعت 15 بعد ظهر می توانند غرفه های خود را تحویل گرفته وجهت چهارشنبه 22/3/98 تمامی غرفه آماده باشند. ...

ادامه مطلب

در روز اول ثبت نام چهارشنبه 22/3/98 درسالن ثبت نام از ساعت 8 صبح ثبت نام آغاز می گردد. ...

ادامه مطلب

اساتید محترم سخنران : power point سخنرانی خود را به آدرس :sh61058@yahoo.com و یا آدرس ایمیل جناب آقای دکتر صلوتی : saloutir@hotmail.com www.saloutieyeclinic.com ارسال نمایید ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب