اخبار

1397/09/07
ثبت نام پزشکان درسه نوبت قابل انجام می باشد. شماره حساب جهت واریزوجه ثبت نام 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه شهید مطهری شیراز بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد - دکترمجید فروردین شماره شبا:IR 280190000000109903763003
1397/08/24
عنوان سمینار : تازه های جراحی رفراکتیو آدرس دبیرخانه : بیمارستان خلیلی - دفتر گروه چشم تلفکس: 36291779-071 دبیرعلمی : دکتر رامین صلوتی - دبیراجرایی : دکتر شهرام بامداد محل برگزاری : هتل شیراز آدرس سایت : Refractive.sums.ac.ir1397/08/24
به اطلاع می رساندمبلغ ثبت نام شرکت کنندگان بشرح زیر می باشد پزشکان مبلغ 300هزار تومان اپتومتریست ها مبلغ 150 هزار تومان پرستاران مبلغ 75 هزارتومان


لطفا در صورت واریز شدن پول بهشماره حساب :  0109903763003 بانک صادرات شعبه  درمانگاه مطهری شیراز بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد دکتر مجید فروردین  

شماره شبا :              

. واریزگردد  IR280190000000109903763003

فیش واریزی را در روز اول سمینار به باجه ثبت نام تحویل داده شود

لطفا در موقع ثبت نام فرم مخصوص بازآموزی تکمیل گردد. امتیاز بازآموزی درصورتی به شرکت کننده تعلق می گیرد که فرم بازآموزی تکمیل گردد.درغیر این صورت سمینار هیچگونه مسئولیت در این مورد بعهده نخواهد داشت.


1395/05/20
به اطلاع شرکت های تجهیزات پزشکی می رساند. درروز سه شنبه 21/3/98 از ساعت 15 بعد ظهر می توانند غرفه های خود را تحویل گرفته وجهت چهارشنبه 22/3/98 تمامی غرفه آماده باشند.


شرکت های اسپانسر:


اسپانسرهای طلایی :

شرکت فجر شاهد

شرکت ولیان دارو


اسپانسرهای نقره ای:


شرکت عالی پیام

شرکت ویوان وستا جنوب ( عرشیا گستر)

شرکت های دیگر:

شرکت آمیکویسنا
شرکت صوفیاطب و فارس آوا طب
شرکت مهرداور
شرکت آیت ویژن
شرکت نگاه طب
شرکت پارسیان لنز
شرکت تصویرطب
شرکت دیدگاه طب
شرکت سپاهان سامع
شرکت درمان گسترمهساصفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر