اخبار

1397/09/07
ثبت نام پزشکان درسه نوبت قابل انجام می باشد. شماره حساب جهت واریزوجه ثبت نام 0109903763003 بانک صادرات شعبه درمانگاه شهید مطهری شیراز بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد - دکترمجید فروردین شماره شبا:IR 280190000000109903763003
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !