اخبار

1397/08/24
به اطلاع می رساندمبلغ ثبت نام شرکت کنندگان بشرح زیر می باشد پزشکان مبلغ 300هزار تومان اپتومتریست ها مبلغ 150 هزار تومان پرستاران مبلغ 75 هزارتومان


لطفا در صورت واریز شدن پول بهشماره حساب :  0109903763003 بانک صادرات شعبه  درمانگاه مطهری شیراز بنام آقایان : دکترمحمدرضا طالب نژاد دکتر مجید فروردین  

شماره شبا :              

. واریزگردد  IR280190000000109903763003

فیش واریزی را در روز اول سمینار به باجه ثبت نام تحویل داده شود

لطفا در موقع ثبت نام فرم مخصوص بازآموزی تکمیل گردد. امتیاز بازآموزی درصورتی به شرکت کننده تعلق می گیرد که فرم بازآموزی تکمیل گردد.درغیر این صورت سمینار هیچگونه مسئولیت در این مورد بعهده نخواهد داشت.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !