محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 

     

استراتژی شما برای جراحی عیوب انکساری در بیماران شبکیه چیست؟

 

 

استراتژی شما برای جراحی عیوب انکساری در بیماری های سیستمیک مانند دیابت و تیروئید چیست؟

 

 

استراتژی شما در جراحی انکساری پرفشاری چشم بیماران گلوکومی چیست و نکات مهم در افزایش فشار چشم بعد از عمل چیست؟

 

 

آیا شما با جراحی انکساری در بیماران روماتولوژیک موافقید؟

 

 

نقش عینک آفتابی در جراحی انکساری چیست؟

 

 

استراتژی شما در عفونت قرنیه بعد از جراحی انکساری چیست؟

 

 

استراتژی شما در خشکی چشم بعد از جراحی انکساری چیست؟

 

 

استراتژی شما برای کاتاراکت در جراحی انکساری چیست؟

 

 

 

     

تکنیک های surface ablation

 

 

پیشنهاد شما در برداشتن اپیتلیوم در surface ablation چیست؟ ( باکمک الکل یا روش مکانیکی یا تراش اپیتلیال)

 

 

PRK تراش اپیتلیال و ویوفرانت و توپوگاید چیست؟

 

 

آیا در بیماران کراتوکونوس، انجام PRK مجاز است؟

 

 

استراتژی شما در اصلاح بیش از حد و کمتر از حد در surface ablation  چیست؟

 

 

ریسک اکتازی در  surface ablation چقدر است؟

 

 

استراتژی مرحله ای شما در درمان اکتازی بعد از عمل چیست؟

 

 

استراتژی شما در درمان اپاسیته بعد از عمل چیست؟

 

 

استراتژی شما در درمان نقص اپیتلیال دائمی بعد از عمل چیست؟

 

 


     

تکنیک های F.lasik( ویوفرانت یا عادی)

 

 

ضخامت فلاپ انتخابی شما چیست؟

 

 

استراتژی شما به فلاپ خیلی نازک ، نامنظم و یا سوراخ شده چیست؟

 

 

استراتژی شما در پیشگیری و درمان استریا در فلاپ چیست؟

 

 

استراتژی شما در کراتیت لایه ای منتشر چیست؟

 

 

استراتژی شما در epithelial ingrowth چیست؟

 

 

ریسک اکتازی در F.lasik چقدر است؟

 

 

تصمیم شما در ایجاد high order aberration توسط F.lasik چیست؟

 

 

علل ایجاد آستیگماتیسم غیرمنتظره بعد از جراحی انکساری چیست؟

 

 

استراتژی شما در ایجاد قرنیه نامنظم بعد از عمل چیست؟

 

 

استراتژی شما در اصلاح بیش از حد وکمتر از حد بعد از F.lasik چیست؟

 

 

استراتژی شما در اصلاح غیرمرکزی چیست؟

 

 


     

مقدمه، جراحی ، اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون در smile

 

 

ضخامت انتخابی cap و لنتیکول و پارامترهای انسیزیون و انرژی در smile چیست؟

 

 

ابزارهای انتخابی شما در smile  چیست؟

 

 

پوزیشن بیمار و داروهای قبل از عمل بیمار در عمل smile از نظر شما چیست؟

 

 

Centration  در smile چگونه است؟

 

 

استراتژی شما در cyclotortion حین عمل در smile چیست؟

 

 

تکنیک جراحی شما و نکات مهم در جراحی smile چیست؟

 

 

درمان عوارض smile

 

 

عوارض بعد از عمل و درمان آنها در smile چیست؟

 

 

مقایسه نتایج smile و F.lasik و PRK

 

 

استراتژی شما برای درمان مجدد چیست؟

 

 


     

بررسی اجمالی در phakic IOL

   

چرا لنزهای iris claw بهتر است؟

   

چرا لنزهای IOL  بهتر است؟

   

اندیکاسیون clear lens extraction چیست؟

   

پانل